Contact
Mijn UnitedConsumers

Goedkope zorgverzekering 2024

Mijn geboortedatum:

Machtiging aanvragen

Voor de vergoeding van bepaalde behandelingen, medicijnen en hulpmiddelen heeft u eerst een machtiging van de zorgverzekeraar nodig. De zorgverzekeraar geeft daarmee toestemming voor de vergoeding.

Alleen met deze machtiging worden de kosten vergoed. Voor welke zorgsoorten u een machtiging nodig heeft en hoe u deze machtiging aanvraagt, leest u op deze pagina.


Zorgsoorten met een machtiging

U heeft voor de volgende zorg een machtiging nodig:

Plastische chrirugie en revalidatiezorg: u kunt een machtiging aanvragen bij de zorgverlener, niet bij uw zorgverzekeraar.


Machtiging nodig? Even checken

Wij adviseren u om eerst te controleren of u een machtiging nodig heeft, voordat u gebruikmaakt van zorg. U kunt dit terugvinden op onze vergoedingenpagina van de behandeling of het hulpmiddel. Alleen als hier specifiek bij vermeld staat dat u een machtiging nodig heeft, moet u deze aanvragen. In alle andere gevallen kunt u gewoon gebruik maken van de zorg.


Stappenplan machtiging aanvragen

Het is belangrijk om de aanvraag voor uw machtiging goed en compleet in te vullen. Het aanvragen van een machtiging gaat als volgt:

  1. Vul het aanvraagformulier machtiging in dat bij de zorgsoort hoort.
  2. De zorgverzekeraar beoordeelt uw aanvraag. Binnen 10 werkdagen ontvangt u een brief met het antwoord. Hierin staat ook wat u vergoed krijgt.
  3. Als u een machtiging heeft gekregen, maakt u een afspraak met uw zorgverlener. De zorgkosten worden – zoals aangegeven in de brief – vergoed door de zorgverzekering.

Machtiging afgewezen

Indien uw aanvraag afgewezen wordt, krijgt u de zorgsoort niet vergoed. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u een heroverweging aanvragen. Uw aanvraag van de machtiging wordt dan opnieuw beoordeeld.

Wij raden u aan om bij een verzoek tot heroverweging aanvullende informatie mee te sturen. Uw zorgverlener kan bijvoorbeeld aangeven waarom u wel een vergoeding zou moeten krijgen. De kans is immers aanwezig dat zonder extra informatie de machtiging een tweede keer ook wordt afgewezen.


Vooraf of achteraf een machtiging aanvragen

Het is verstandig om van tevoren een machtiging aan te vragen. Op die manier weet u immers voordat u kosten maakt of deze vergoed worden. Achteraf een machtiging aanvragen is ook mogelijk, maar u heeft de zorg dan al zelf moeten betalen en weet mogelijk niet zeker of u dit vergoed krijgt.


Wie kan een machtiging aanvragen?

Het is gebruikelijk dat u zelf een machtiging aanvraagt, maar de zorgverlener kan dit ook voor u doen. Dit overlegt u samen. Voor plastische chirurgie en revalidatiezorg bijvoorbeeld, is bepaald dat de zorgverlener de machtiging altijd aanvraagt.

Als u iemand anders wilt machtigen om uw zorgzaken te regelen, is er sprake van een ander soort machtiging. Dit is mogelijk met het machtigingsformulier naastenverstrekking. U kunt het ingevulde formulier met de post opsturen, maar ook digitaal indienen.


Kies voor een zorgverzekering 
met vergoedingen die bij u passen

Kies mijn zorgverzekering

commerciele banner zorg

Kies voor een zorgverzekering 
met vergoedingen die bij u passen

Kies mijn zorgverzekering

Uw zorgverzekering in 2024
 

Zorgverlener vinden

In onze Zorgzoeker vindt u alle zorgverleners bij u in de buurt. Wel zo fijn!

> Vind een zorgverlener

 

Onze zorgverzekeringen

Wij bieden verschillende soorten zorgverzekeringen aan, zodat er altijd een pakket is dat bij u past.

> Bekijk zorgverzekeringen

 

Terug naar alle vergoedingen